VENEILIJÄ -KURSSI 2021 - HAKUAIKA ON PÄTTYNYT! -

Aika: 27.1.-31.3.2021
Paikka: Soukan Venekerho, Klobben, Soukanlahdentie 15

Veneilijä -kurssi 2021 HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT !

Kurssin tavoite

Kurssi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n koulutusohjelman mukainen. Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi opastaa veneen käsittelyyn niin laitureissa kuin väylilläkin. Kurssilla opetetaan keskeisimmät tiedot ja taidot sekä sääntöjen että navigoinnin osalta, joita tarvitaan suojaisilla vesillä ja ulkosaaristossa liikkumiseen. Kurssilla opitaan myös veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin liittyviä asioita. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen järjestelmistä. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu maiseman ja kartan yhteensovittamisen osaaminen. Veneilijäkurssin suorittaneella on oikeus käyttää Veneilijän pätevyysviiriä.

Kurssi antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin samaa koulutusohjelmaa Venepäällikkö-kurssilla, jossa on mahdollisuus saavuttaa teoreettinen pätevyys Kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hakemisen.

Kurssin sisältö:

  • Navigoinnin perusteet (kartan käyttö, meriviitoitus, kompassin käyttö, paikanmääritys, navigointilaitteiden käyttö)
  • Meriteiden säännöt ja muu lainsäädäntö, joka veneilijän on tunnettava
  • Veneiden tekniikkaa, ennen kaikkea kunnossapidon ja turvallisuuden näkökulmasta
  • Kuinka hankin, käytän ja huollan henkilökohtaisia turvallisuusvälineitä (pelastusliivejä ja kelluntapukineita)
  • Ohjeita kriisitilanteisiin (mm. mies yli laidan, karilleajo, aluksen hinaaminen, hätämerkkien antaminen ym.)
  • Merenkulkijan sääoppia
  • Mitä veneilijän on hyvä tietää alansa järjestötoiminnasta
  • Merenkulun lippukulttuurin ja muun merenkulun etiketin perusteet
  • Käytännön harjoittelua merellä

Kaikki kurssin sisältö on yleistä merenkulkuosaamista, joka on yhtä tarpeellista niin moottoriveneilijöille kuin purjehtijoillekin. Kurssi ei sisällä varsinaista purjehdusopetusta, mutta käytännön harjoittelu voidaan osallistujien toiveen mukaan tehdä joko purje- tai moottoriveneellä.

Kurssin hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen siitä, edellyttää, että osallistuja on osallistunut vähintään seitsemään kaikkiaan yhdeksästä luentoillasta. Tutkintoon osallistujan on oltava jonkun SPV jäsenseuran jäsen. Muutkin osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita itse kurssille, mutta emme voi tehdä heille valitettavasti todistuksia siitä.

Kurssin paikat on kuitenkin ennen muita varattu Espoon Merikoulun jäsenseurojen jäsenille. Soukan Venekerho pidättää myös itselleen oikeuden suosia varauksissa omia jäseniään, mikäli kurssi on tulossa täyteen.

Kurssille voidaan ottaa lähtökohtaisesti enintään 20 osallistujaa. Mikäli kurssille ilmoittautuneiden määrä jää kymmeneen tai sen alle, kurssi voidaan peruttaa ennen sen alkua.

Kurssin pitopaikka

Vallitsevan epidemian vuoksi kurssi toteutetaan lähtökohtaisesti etäopetuksella Teams:n avulla. Osallistuminen edellyttää osanottajilta siten tietokonetta ja olemassa olevaa Teams-yhteyttä. Lähiopetukseen siirrytään erikseen ilmoitettavalla tavalla, mikäli epidemiatilanne sen sallii.

Lähiopetuksena toteutetaan muussa tapauksessa vain 10.3.2021 Merimiestaidot-ilta.  Lähiopetus tapahtuu suojavälinein ja turvaetäisyydet huomioiden Soukan Venekerhon paviljongissa Klobbenilla, Soukanlahdentie 15, Soukka, Espoo.

Kurssilla on mahdollisuus kuulla kiinnostavia, osin julkisuudestakin tunnettuja vierailevia luennoitsijoita.

Kurssiohjelma (muutokset yksittäisten tilaisuuksien päivissä tai järjestyksessä ovat mahdollisia)

 

Keskiviikkona 27.1.2021 klo 18 - 21, "Laki ja oikeus"

Kurssin avaus

  - kurssin esittely

  - kartoitetaan osallistujien veneilykokemus ja toiveet kurssilta

Veneilijöiden liikennesäännöt:

  - merenkulun lainsäädäntö kokonaisuutena  

  - alustyypit ja niiden kulkuoikeussäännöt

  - turvallinen nopeus sekä käytännön väistämistilanteet

  - äänimerkit näkyvyyden ollessa rajoitettu

  - aluksissa käytettävät kulkuvalot ja päivämerkit

  - päällikön vastuu aluksessa

  - veneiden rekisteröinti

  - mitä tarkoittaa aluksen merikelpoisuus

 

Keskiviikkona 3.2.2021 klo 18 - 21, "Turvallisuusilta"

Turvallisuuskulttuuri merenkulussa

  - hätämerkit

  - hädästä ilmoittaminen

  - meri- ja järvipelastus sekä Trossi-palvelu

  - henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet: niille asetettavat vaatimukset ja niiden kunnossapito

  - ensiapu ja hypotermia

  - meriliikenteen ohjaus

  - VHF-meriradio ja DSC

  - AIS - automaattinen tunnistusjärjestelmä

  - muu turvallisuustekniikka

  - hinaaminen

  - valvontaviranomaiset

 

Keskiviikkona 10.2.2021 klo 18 - 21, "Merikartat ja niiden käyttö"

Merikartta ja navigoinnin perusteet:

  - karttaprojektiot ja karttakoordinaatistot

  - miksi perinteinen navigointiosaaminen on yhä tärkeää

  - suomalaiset merikartat ja karttasymbolit

  - merenkulun turvalaitteet kartalla ja luonnossa

  - karttatyöskentelyn perusteita

  - meriviitoitus

  - sillat, kanavat ja ilmajohdot

 

Keskiviikkona 17.2.2021 klo 18-21, "Navigointi-ilta"

Karttatyöskentelyn perusteet

  - koordinaatit

  - suuntien ja matkojen mittaaminen

  - matka, aika ja nopeus

  - loki, kaikuluotain ja muut navigointilaitteet

  - kompassin käyttö: eranto, eksymä, tosisuunta ja kompassisuunta

  - elektroninen navigointi

 

Keskiviikkona 3.3.2021 klo 18 - 21, "Veneilyolosuhteet ja niiden huomioiminen"

Merikartta käytännössä

  - paikan määrittäminen

  - reittisuunnittelu

  - pimeänavigointi

  - merkinnänpito

  - navigoinnin karttaharjoitus

 

Keskiviikko 10.3.2021 klo 18 - 21, "Merimiestaidot"

Toteutetaan lähiopetuksena Klobbenilla

Veneiden katsastus ja turvallisuusvaatimukset

  - veneen varustelu turvallisuuden näkökulmasta

  - veneiden katsastusluokat, merikelpoisuuden kriteerit katsastusmääräysten   näkökulmasta

Veneilytaitoja:                

  - veneen kiinnittäminen ja ankkurointi

  - mitä jokaisen veneilijän tulee tietää köysistä, solmuista ja veneiden kiinnittämisestä

  - manöveeraus ja muu toiminta satamissa (tätä osaa täydentävät käytännön harjoitukset

    kesäkuussa)

 

Keskiviikkona 17.3.2021 klo 18 - 21, "Tekniikkailta"

Mitä jokaisen veneilijän tulee tietää veneensä tekniikasta käytön ja kunnossapidon näkökulmasta

  - moottori ja sen apulaitteet

  - veneiden sähköjärjestelmä

  - keittimet ja lämmittimet

  - veneen talvisäilytys ja kunnossapito

 

Keskiviikkona 24.3.2021 klo 18 - 21, "Veneilykulttuurin ilta"

Hyvä merimiestapa - veneilyn "etiketti"

  - hyvä veneilytapa

  - merenkulun lippukulttuuri

  - ympäristönsuojelu

  - jokamiehenoikeudet ja veneily

  - sovitaan alustavasti käytännön harjoitukset merellä, koska, millä kalustolla ym.

 

Keskiviikkona 31.3.2021 klo 18 - 21, "Sääilta"

Veneilijän sääoppi

  - sääilmiöiden syntymekanismit, matala- ja korkeapaineet

  - pilvet ja tuulet

  - säätiedot Suomessa

  - sääennusteiden tulkinta

  - varoitukset

  - rajoittunut näkyvyys ja sen syyt

 

Kurssin tutkinto

Kurssin tutkinto järjestetään Espoon merikoulun yhteisissä tenttitilaisuuksissa Soukan Venekerholla, Klobbenilla seuraavasti:

- tiistaina 6.4.2021 klo 18,

- torstaina 8.4.2021 klo 18,

- keskiviikkona 14.4.2021 klo 18 ja

- torstaina 15.4.2021 klo 18.

Huom: Jokaisen tulee itse ilmoittautua haluaamansa tutkintoon.

 

Käytännön harjoitukset

Käytännön harjoitukset merellä toteutetaan kesäkuussa 2021 kurssilaisten kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Harjoittelussa käytetään lähtökohtaisesti kurssilaisten omia veneitä. Veneettömyys ei kuitenkaan ole este osallistua kurssille. Ryhmät kootaan siten, että veneettömätkin kurssilaiset pääsevät myös käytännön harjoituksiin. Veneensä harjoituksiin antavalle korvataan polttoaine- ja muut suoranaiset kulut.

Espoon merikoulun kesken on sovittu järjestely, jonka mukaan kunkin seuran omat kouluttajat hoitavat omien jäsentensä käytännön harjoitukset merellä.

 

Oppimateriaali

Kurssiaineistona käytetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n julkaisusarjan kirjaa "Taitava venepäällikkö" (julkaistaan helmikuussa), Suomen navigoinninopettajat ry:n kirjaa ”Navigointi 1, Itämeri ja järvet”, Sähköturvallisuuskeskuksen julkaisu ”Sähkö ja vene” sekä julkaisua "Liputusohje 2020".

Nämä toimitetaan osallistujille painotuotteina ja kaikki aineisto kuuluu osallistumismaksuun. Osallistujille jaetaan PDF-aineistoina myös Vakuutusyhtiöiden keskusliiton "Veneiden kiinnittäminen", Rajavartiolaitoksen “Apua! – Veneilijän turvallisuusopas” sekä "Meripelastuksen hälytysohje" ja kurssilla käytettävien karttojen tulosteet.

Kurssin osallistumismaksu: 95 € + 15 ,00 € (ALV 0 %). Ensin mainittu 95 € on maksu kurssi-illoista, oppimateriaalista ja tutkinnosta ja jälkimmäinen 15 € osallistumisesta käytännön harjoitteluun merellä. Tällä katetaan mahdollinen kulukorvaus harjoitteluun käytettyjen veneiden omistajille (polttoaine), mutta ei mahdollisesti meripäiväksi yhteisesti hankittavaa muonitusta.

Muut Espoon Merikoulun seurat hinnoittelevat käytännön harjoittelun haluamallaan tavalla.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille perjantaihin 8.1.2021 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kurssi on osa Espoon Merikoulun ohjelmaa eli Soukan Venekerhon, Laurinlahden Venekerhon, Kivenlahden Venekerhon, Espoon Merenkävijöiden, Espoon Pursiseuran, Haukilahden venekerhon ja Xtra Staerk ry:n koulutusyhteistyötä.

Kurssimateriaali on noudettavissa Klobbenilta Soukan Venekerhon toimistolta 11.1.2021 alkaen maanantaisin ja tiistaisin klo 15.00-18.00, ei kuitenkaan 18.1.2021.

 

Terveisin,

Soukan Venekerho ry.

 

Jyrki Wasastjerna

Veneilijä-kurssin 2021 vastaava kouluttaja

jyrki.wasastjerna@gmail.com

(p. 040 848 1754)