PURJEHDUSVINKKEJÄ VÄLIMERELLE

Aika: 11.5.2021 klo 18:00
Paikka: SPV Teams

Purjehtimalla löydät kauniita ja mielenkiintoisia kohteita, joita et hotellimatkalla koe.

Pekka Orenius HLVK  kertoo käytännön kokemuksiin perustuvia vinkkejä, kuinka viettää rentouttava lomaveneily Välimeren kohteissa.

Esimerkiksi: Kuinka otan vastaan ja luovutan vuokraveneen, eri satamakäytännöt, miehistön osaamisen huomioiminen, mistä löytyy tietoa veneilevälle turistille.

Esityksen aikana voi kysellä ja keskustella aiheesta. Vastailen kysymyksiin tietämykseni mukaan.

Tervetuloa!

Koronan vuoksi tilaisuus pidetään Teamsin välityksellä.

Ilmoittautuneille lähetetään Teams linkki osallistumista varten.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT.

Ohessa Teams linkki tilaisuuteen:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyMjM4NmQtNDAzNi00YTZmLThlZGItMzg2Y2Y4MTliMTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2201fa9831-128a-4a6e-ada8-60e258655306%22%2c%22Oid%22%3a%22e86b0250-8b95-461c-8806-a775757f1c0e%22%7d