VENEILIJÄ-KURSSI 2023

Aika: 7.2.-30.6.2023
Paikka: Teams, verkko-oppiminen, kerhotilat, meri

Haukilahden Venekerho järjestää Veneilijä 2023 -kurssin yhteistyössä muiden Espoon Merikoulun jäsenseurojen kanssa.

Kurssi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) koulutusohjelman mukainen Veneilijä -kurssi. Kurssi tarjoaa harrastustaan aloittelevalle veneilijälle tai kokeneen veneilijän miehistön jäsenelle osaamisen, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen toimintaan veneessä: Reitin suunnittelun, Itsenäisen navigoinnin ja ohjaamisen, ongelmatilanteiden ratkaisemisen, manöveeraamisen ja muun toiminnan satamissa. Perustiedot veneilijän turvallisuuskysymyksistä: Henkilökohtaisista kelluntavälineistä ja veneen merikelpoisuudelle asetettavista vaatimuksista sekä meripelastuksen toiminnasta ja avun pyytämisestä.

Ilmoittautuminen sulkeutui 31.1.2023.