VENEIDEN TALVISÄILYTYS: VENE JA KIPPARI EHJÄNÄ KEVÄÄSEEN

Aika: 6.4.2023 klo 18 - 19:30
Paikka: Teams tai vastaava

Talvisäilytys on veneilyharrastuksen työläin ja myös vaarallisin osa. Veneet yleensä kärsivät enemmän vahinkoja talviteloilla kuin kesällä merellä ja olemme olleet todistamassa useita tapauksia, joissa ihmishenki on ollut välittömässä vaarassa.

Tule Teams luentoon 6.4. alken klo 18 kuuntelemaan perustiedot veneen talvisäilytyksestä, mitä tulee venepukkien ja -kelkkojen hankkimiseen ja käyttöön sekä veneen suojaamiseen lumelta ja jäältä.

– mitä vaatimuksia venepukeille tulee asettaa
– miksi suosituimmat kaupalliset valmisteet eivät toimi tyypillisissä käyttötilanteissa
– miksi jotkut pressukatokset kestävät vuodesta toiseen, kun toiset hajoavat ensimmäisessä kovassa tuulessa
– mitä purjeveneen omistajan vähintään tulee tietää venekelkkansa käytöstä

Linkki esitykseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVmMzczOTItY2IwNS00NjFmLTkyNTItYzdiMTYxMjljMTA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258f65163-c75c-42b2-8465-f70a81f84ae2%22%2c%22Oid%22%3a%22215cea9d-995e-4c4c-8217-fea168667f38%22%7d

Jos ilmoittautuminen ylläolevaa linkkiä käyttäen ei onnistu, lähetä viesti sähköpostilla koulutus@laurinlahdenvenekerho.fi