VALOKUVAUSTA VESILLÄ - VINKKEJÄ HYVIIN JA ONNISTUNEISIIN KUVIIN

Illan alustaja Klaus Salkola
Illan alustaja Klaus Salkola

Aika: 22.3.2023 klo 18:00 - 21:00
Paikka: TEAMS -KERHOILTA

Espoon Merikoulu järjestää 22.3.2023 klo 18-21 kerhoillan aiheesta ”Valokuvausta vesillä - Vinkkejä hyviin ja onnistuneisiin kuviin. Koulutus järjestetään etänä Teams-yhteyksin.

Kohderyhmä: 

Kerhoillan kohderyhmänä ovat veneilijät ja muut vesillä liikkuvat, joita kiinnostaa oppia normaalia paremmin kuvaamaan veneestä ja veden äärellä. Kurssi keskittyy yleisiin asioihin eikä ole sidottu tiettyyn kameratyyppiin. Myös kännykällä kuvaava saa kurssilta virikkeitä parempiin otoksiin vesillä.

Esitiedot:

Ei erityisiä esitietovaatimuksia. Normaali kokemus kameran tai matkapuhelinkameran käytöstä tavanomaisessa kuvauksessa riittää. Oman kuvausvälineen perustuntemus on eduksi.

Tavoite:

Tukea veneilijöitä kehittymään paremmiksi kuvaajiksi merellisessä ympäristössä. Antaa perustiedot kuvaamisesta yleensä ja erityisesti kameran käytöstä vene- ja vesiympäristössä. Opastaa merellisten kuvausaiheen esilletuomisessa kuvauksessa. Antaa virikkeitä kuvauskohteista ja tavoista sekä menetelmistä halutun kuvan luomisessa. Innostaa veneilijöitä käyttämään valokuvausta keinona veneilyn tallettamiseen.

 

Koulutuksen sisältö: 

• Vene kuvausympäristönä.

• Kameran hallinta veneessä.

• Kuvauskaluston hoidon erityispiirteitä.

• Valotuksen ja terävyyden muodostuminen sekä keinot niihin vaikuttamiseen.

• Kuvauskaluston valinnasta.

• Meriympäristön haasteet kuvaukselle.

• Sommittelu, estetiikka ja kuvan sanoman esille tuominen.

• Liikkuvan veneen kuvaaminen.

• Maiseman kuvaaminen liikkuvasta veneestä.

• Kuvaaminen veneen sisällä.

• Kuvaus matkakertomusta varten.

• Kuvien jälkikäsittelyn yleisiä perusperiaatteita sekä merikuvissa usein esiin tulevia mahdollisuuksia ja tarpeita.

 

Ennen kurssia:

Ennen kurssia, ilmoittautumisesi jälkeen ja viimeistään 8.3.2023  lähetä kouluttajalle 1-2 kpl ottamaasi merellistä valokuvaa, joiden olisit toivonut onnistuneen paremmin. Näitä katsotaan kurssilla, ja esitetään ajatuksia siitä, miten kuvan olisi voinut ottaa toisin. Keskitytään sekä kuvien tekniseen onnistumiseen (terävyys, valoisuus, väritasapaino yms.) että kuvan sanoman esilletuomiseen (kerro mitä olet halunnut kuvalla näyttää tai tuoda esiin, mihin tarkoitukseen kuvasit jne.). Kuvat esitetään kurssilla anonyymisti ilman, että kuvaajan nimi tulee yleisesti ilmi. Kuvat lähetetään jpg-muodossa kouluttajan sähköpistiin mielellään 1 – 3 MB:n kokoisina kuvatiedostoina. Kuvien on oltava kouluttajalla 2 viikkoa ennen kurssia, jotta hän ehtii käydä ne läpi.

Valmistautuminen etäkoulutukseen:

Ilmoittaudu kerhoiltaan/koulutukseen TÄSTÄ. Valitse tarkoin valikosta oikea tilaisuus ja täytä ilmoittautumisessa kaikki kentät. Koulutus toteutetaan etänä Teamsin kautta. SVK:n koulutusvastaava Jyrki Wasastjerna lähettää ilmoittautuneille linkin sähköpostilla. Teams-yhteys avautuu linkkiä klikkaamalla (liitytään vierailijana). Kurssilla esitetään paljon kuvia. Näistä saat enemmän irti, jos voit katsoa niitä suurelta ruudulta. 

Kouluttaja:

Klaus Salkola AFIAP. Klasu on veneilijä vuodesta 1968 ja valokuvaaja vuodesta 1962.

Valokuvat voi lähettää osoitteeseen:

klaus (at) salkola.eu 

 

Tervetuloa mukaan!