Köydet

© Ari Mäkelä

ari.makela@pp.inet.fi.

Köydet ovat veneen tärkeimpiin kuuluvia varusteita. Välttämättömiä sen käsittelyn, kiinnittämisen ja ankkuroinnin kannalta, mutta myös hyvin kiehtova aihe siinä mielessä, että kyseessä on yksi ihmiskunnan vanhimmista keksinnöistä, jolla on ollut olennaisen tärkeä rooli koko merenkulun kehityksessä. Tämän takia köydet enemmän kuin mikään muu välittömiin käytännön tarpeisiin liittyvä tarvike (lippukulttuuria en siis nyt laske tähän) ovat myös veneily- ja merenkulkukulttuuria. Niihin liittyy siksi myös paljon tapoja ja merkityksiä, jotka eivät kaikki ole johdettavissa suoraan yksinkertaisista käyttötarpeista.

Veneessä tarvitaan paljon köysiä, eri tarkoituksiin ominaisuuksiltaan erilaisia. Ainakin seuraavia tarvitaan jokaisessa matkaveneessä:

  • ankkuriköyttä
  • laiturikiinnitysköysiä
  • peräköysi poijua varten
  • rantautumisköysiä
  • heittoliinaa
  • lippuliinaa

Purjeveneessä on lisäksi kaikki purjeiden jalus- nostin- ja säätököydet, jotka ovat oma luku sinänsä. Niitä sivuan vain lyhyesti tässä artikkelissa.

Veneen köydet ovat kallis ostos, joka kannattaa suunnitella huolellisesti. Väärässä paikassa ei kannata säästää, se tulee pitkällä tähtäyksellä kalliiksi ja voi vaarantaa turvallisuutesi. Huonommastakin materiaalista pystytään tekemään köysiä, jotka näyttävät uutena aivan yhtä hyvältä kuin kalliimmat. Valitettavasti on myös huomattu, että veneliikkeiden myyjien ammattitaito ei aina riitä selvittämään ostajalle niiden eroja. Toisaalta köysissäkään ei kannata maksaa ominaisuuksista, joita ei tarvitse. On osattava valita oikea köysi oikeaan paikkaan. Hieman köysien tekniikkaa ja käytännön polymeerikemiaa kannattaa jokaisen veneilijän siksi tuntea.

Mitä vaatimuksia hyvälle köydelle voidaan asettaa?

 

Kestävyys

Köyden tulee olla kestävä. Tämä tarkoittaa, että sen tulee olla paitsi vetolujaa, myös kulutusta kestävää, erityisesti sellaisissa koh­teissa joissa köysi joutuu hankaukselle alttiiksi. Auringon valo on kaikkien keinokuitujen pahin vihollinen ja siksi materiaalin valonkestoon täytyy kiinnittää erityistä huomiota niissä köysissä, jotka ovat jatkuvasti ulkona.

Käsiteltävyys      

Köyden tulee olla helposti käsiteltävä. Jotkut köydet ovat muita herkempiä muodostamaan sotkuja ja tämä ominaisuus on haitallinen pitkissä köysissä. Rakennetta suurempi merkitys      köyden selvänä pysymiselle on kuitenkin sillä, miten köyttä osaa käsitellä.

Solmujen pitävyys

Solmujen täytyy pitää köydessä hyvin. Tämän takia on usein käytettävä paksumpaa köyttä, kuin pelkkä lujuus edellyttäisi. Liian ohuessa köydessä eivät solmut pidä, tai jos ne saa kiristymään niin tiukkaan että ne pitävät, niitä on vaikea enää saada auki. Myös köyden pinnan rakenteella on merkitystä solmujen pitävyyden kannalta, kovat ja liukkaat köydet eivät sovi paikkoihin, joissa köysiä kiinnitetään solmimalla.

Venyvyys

Eri materiaalien joustavuudessa on suuria eroja. Purjeiden säätököysissä ja nostimissa edellytetään mahdollisimman vähäistä joustoa. Tämän vuoksi teräsköydet eli vaijerit ovat erittäin kulutusta kestävinä edelleen hyvin käyttökelpoinen ratkaisu, jos jokaista grammaa painoa ei tarvitse laskea. Nykyään kuitenkin usein korvataan dyneema tms. köysillä. Dyneema on lähes venymätöntä, mutta materiaali on paljon terästä kevyempää.

Kiinnitys- ja ankkuriköysissä joustavuudesta on venekokoluokan aluksissa pääsääntöisesti hyötyä. Suurissa aluksissa venyvät köydet muodostavat kuitenkin merkittävän työturvallisuusriskin, koska köysi rasituksen alaisena katketessaan lyö kuin piiskan siima ja voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja. Tämä on yksi syy, miksi laivojen köydet ovat muutenkin kuin paksuudeltaan hyvin erilaisia, kuin veneissä käytettävät.

Pleissattavuus

Jos köyteen kiinnitetään heloja on köydeksi valittava sellainen tyyppi jota voidaan myös pleissata. Ei esimerkiksi ole mitään hyötyä hyvän vetolujuuden omaavasta ankkuriköydestä, jos ankkuri kiinnitetään siihen solmimalla, mikä heikentää sen vetolujuutta miltei puolella. Aina kun köyteen kiinnitetään jotain pysyvästi, se tehdään pleissaamalla. Solmut ovat pääsääntöisesti vain tilapäiseen kiinnitykseen.

Kelluvuus / uppoavuus

Ankkuriköyden tulee ehdottomasti olla uppoava, muuten on suuri vaara, että joku ajaa kiinni pinnan lähellä kelluvaan köyteen. Heittoliinan köyden taas tulee olla kelluva, jotta veden varaan joutunut voi sen tavoittaa, vaikka paino menisikin hieman ohi heitettäessä. Sama pätee tietysti muihinkin hengen­pelastus tarkoituksiin käytettäviin köysiin. Myös hinausköyden on hyvä olla kelluva. Se vähentää riskiä, että se manöveerattaessa joutuu hinaavan aluksen potkuriin. Muiden köysien osalta ei juuri ole väliä sillä, onko materiaali uppoavaa vai kelluvaa.

Väri                       

On hyödyllistä, jos sellaiset köydet, jotka ovat vaarassa sotkeu­tua keskenään ovat eri värisiä. Erityisesti tämä koskee purjeiden nostimia ja säätököysiä. Tällaisissa köysissä on yleensä tarjolla hyvä värivalikoima.

Hinta

Köysimateriaalien hinnoissa on suuria eroja, saman paksuinen köysi voi olla toisesta materiaalista valmistettuna kymmenen kertaa toista kalliimpi, eikä ero ominaisuuksissa välttämättä ole vetolujuudessa. Jo tämänkin vuoksi kannattaa tarkoin harkita, mitä köyttä mihinkin tarkoi­tukseen hankkii.

Täydellistä köyttä ei ole, hyvä köysi on oikein tehty kompro­missi edellis­ten ominaisuuksien väliltä.

Mistä köyden ominaisuudet syntyvät?

Köyden ominaisuudet määräytyvät seuraavista seikoista:

  • materiaalista
  • kuiturakenteesta
  • punonnasta

Polyamidi

Polyamidilla on tavallisista köysimateriaaleista (terästä lukuunottamatta) suurin vetolujuus. Haittana kuitenkin on, että polyamidiköysi kovettuu ja haurastuu, jos se on jatkuvasti auringon valossa. Tämän vuoksi se ei ole ihanteellinen laiturissa käytettävien kiinnitysköysien materiaaliksi. Sitävastoin se sopii erittäin hyvin ankkuriköysiksi, tässä käytössä sen suuresta venyvyydestäkin on vain etua. Venyvä köysi vaimentaa hyvin aallokon nykäyksiä. Polyamidiköydet ovat erittäin pehmeitä ja miellyt­täviä käsitellä, elleivät ole vanhuuttaan kovettuneita. Talvikäytössä on kuitenkin haittaa siitä, että materiaali imee vettä itseensä ja jäätyy.

Polyamidi materiaalina tunnetaan usein paremmin kehittäjänsä kemianteollisuusyhtiö Du Pontin sille antamalla tavaramerkillä Nylon. Perlon on toinen tavaramerkki samalle aineelle.

Polyesteri

Polyesterilla on paras ominaisuuksien yhdistelmä. Sen vetolujuus on pienempi kuin polyamidilla, mutta silti selvästi suurempi kuin poly­propyleeniköysillä. Sillä on erittäin hyvä kulutuskestävyys. Myös polyesteri on polyamidin tapaan vettä raskaampi materiaali ja uppoavana se sopii hyvin myös ankkuriköysiksi. Polyesterillä on näistä materiaaleista pienin venymä - solmut eivät pyri vedossa kiristymään itsek­seen.

Jos polyesteri ei olisi varsin kallis materiaali, siitä voisi tehdä useimmat veneen köydet, paitsi niitä, joiden tulee olla kelluvia. Polyesteri on paras valinta laiturissa käytettävien kiinnitysköysien materiaaliksi. On myös olemassa yhdistelmärakenteita, köysiä joissa säienippujen pinta on poly­esteriä ja sisus polyamidia. Tällaiset köydet ovat puhdasta polyesteriä lujempia ja joustavia. Polyesteripinta suojaa polyamidisisusta valolta.

Polyesteri tunnetaan myös useilla eri valmistajien tavaramerkeillä, kuten Terylen tai Dacron.

Polypropyleeni ym. huokeat materiaalit

Kaivattu halpa vaihtoehto sellaisiin tarkoituksiin, joissa köysien ei tarvitse kestää jatkuvaa käyttöä ja joissa kelluvuus ei ole haitaksi. Ei siis ankkuriköydeksi, mutta sitä vastoin aivan sopiva esimerkiksi rantautumisköydeksi ja muuhun sellaiseen käyttöön missä köydelle tulee vain vähän käyttötunteja. Heikko kestävyys tulee ottaa huomioon köyden paksuudessa.

Kuiturakenteet l. miten materiaali on tehty kuiduiksi

Multifilamentti

Köysi koostuu hiustakin hienommista kuiduista. Multifilamenttiköydet ovat pehmeitä, käsissä miellyttäviä köysiä, joissa solmut pitävät hyvin. Useimmat hyvälaatuiset polyester ja polyamidiköydet ovat multiflamenttiköysiä, mutta kuitujen paksuudessa on eroja. Mitä ohuemmat kuidut, sitä pehmeämpi köysi. Multifilamenttiköysiä tehdään myös huokeammista materiaaleista, joita yleensä silloin kutsutaan valmistajiensa tavaramerkeillä (Betelon ym.).

Puhutaan myös katkokuituisista l.(polyesteri)villaköysistä kun tarkoitetaan köyttä, jossa kuidut ovat suhteellisen lyhyinä pätkinä. Tällaisen köyden pinta on hieman karhea, mikä parantaa enti­sestään solmujen pitoa ja tuntuu miellyttävältä käsissä. Hait­tana on pinnan nopeampi kuluminen ja likaan­tuminen.

Monofilamentti

Köysi koostuu paksuhkoista kuiduista muodostuvista kimpuista. Käsiteltävyys ja solmittavuus on edellistä huonompi, koska köysi on multifilamenttiköyttä jäykempää ja liukkaampaa. Polypropyleenimateriaalista valmistettu monofilamentti tulee ikääntyessään pinnasta piikkiseksi, koska auringon valo kovettaa kuituja ja ne katkeilevat. Varsin harvinainen köysirakenne veneissä käytettävissä paksuuksissa. Sitävastoin laivakokoluokan köydet ovat usein rakenteeltaan tällaisia. Monofilamenttirakenteen etuna on nimittäin se, että köysi ei ime niin paljon vettä, jolloin se ei muutu raskaaksi käsitellä eikä kovetu jäätyessään. Tämä harvemmin on ongelma veneilijän köysissä, mutta kylläkin laivoissa, joissa köysi saattaa olla 100 mm paksu.

Kalvo l. filmi

Köysi on tehty rullalle kierretystä kalvosta. Tämän rakenteen  etuna on lähinnä halpa hinta. Riittävän paksuna kestää kyllä vetoa, mutta häviää kulutuskestävyydessä selvästi edellisille. Rakenteensa vuoksi köysi on pehmeä ja solmut kyllä pitävät siinä hyvin, mutta saattavat olla vaikeita avata. Filmiköysien materiaalina käytetään polypropyleenia ja muita huokeita materiaaleja. Edullisen hintansa vuoksi riittävän vahvaa filmiköyttä voi pitää perusteltuna valintana sellaiseen käyttöön, jossa köysi ei joudu kovalle kulutukselle alttiiksi.

Köysien punosrakenteet

Punonta vaikuttaa köysien käsiteltävyyteen ja punonnasta riippuu miten köysi pleissataan. Periaatteessa kaikki köy­det voidaan pleissata, mutta eräiden punostyyppien työ on siinämäärin hankala, että se käytännössä jää useimmilta tekemättä.

Kolmelyöty

Tällaista köyttä on helppo pleissata, se on sen lyömätön etu ja tekee siitä suositeltavimman vaihtoehdon sellaisiksi köysiksi, joihin on tarkoitus kiinnittää heloja (laitu­rissa käytettävät kiinnitysköydet, ankkuriköydet). Haittapuolena on sen taipumus kiertyä silmukoille ja muodostaa sotkuja, mutta tämäkin on vältettävissä huolellisella käsittelyllä.

Kolmelyöty köysi on aina vyyhdettävä l. koilattava oikeinpäin kiertäen, jos köyttä vyyhteää väärinpäin, siihen varmasti  muodostuu sotkuja.

Multiplait

Ei sotkeudu niin helposti kuin kolmelyöty koska säieniput kiertävät eri suuntiin ja niiden jännitykset kumoavat toisensa. Myös multiplait köyteen saadaan kauniit ja vahvat pleissit.  Työ on kyllä hieman kolmelyödyn köyden pleissaamista mutkikkaampaa. Käsiteltävyytensä vuoksi erittäin hyvä ankkuriköysi.

Punotut köydet

Useita erilaisia rakenteita. Köysi koostuu lukuisista eri suuntiin kiertävistä säienipuista. Etuina kiertymättömyys ja tyylikäs ulkonäkö. Purjeiden säätököysiksi tarkoitetut sisärakenteella varustetut köydet voidaan pleissata, mutta se ei ole jokamiehentaito ja vaati erikoistyökaluja, jotka käytännössä ovat usein valmistajakohtaisia.

Halvat polypropyleenifilmiköydet, joissa ei ole lainkaan sisusta on helppo "pleissata" työntämällä köyden pää kiinteän osan sisään, mutta näin aikaansaatua sidosta ei voi kestä­vyydeltään verrata varsinaiseen pleissiin, jossa säieniput pujotellaan toistensa lomaan. Tällaisia feikkipleissejä on paras välttää, mutta jos niitä haluaa tehdä esim. saadakseen koussin köyden päähän, on parasta varmistaa liitos ompelemalla läpipistoin vahvalla langalla ja sen lisäksi vielä kiristää aikaansaannos taaklauksella.

Hihna                    

Tavaramerkillä ANKAROLIINA myytävää tuotetta ei voi kutsua köydeksi, koska se ei ole pyöreä. Koska sitä kuitenkin käytetään samaan tarkoitukseen kuin köysiä, ei sitä pidä tässä yhtey­dessä unohtaa. Tämä ankkurointiin tarkoitettu väline on litteätä polyamidihihnaa, joka on kätevällä kelalla, mikä tekee siitä ylivoimaisen helpon käsitellä. Koska polyamidimateriaali on valolle arkaa, sitä ei kannata käyttää veneen kiinnittämiseen satamassa. Hihnaan ei voi­ tehdä solmuja, se vahingoittuu siitä ja solmut voivat olla mahdottomia avata, mutta se on helppo kiinnittää riittävän isoon knaapiin. Ankkurihihna on hyvä vaihtoehto ankkuriköydelle niihin veneisiin, joissa sen 2,5 t. vetolujuus riittää.

Alkuperäisen patentin jo umpeuduttua Ankaroliina on saanut paljon kilpailijoita, joiden valikoimissa on myös alkuperäistä paksumpia ja vahvempia liinoja. Osa niistä on materiaaliltaan polyesteria.

Muutamia esimerkkivalintoja

Ankkuriköysi

Kyseeseen tulevat materiaalit ovat polyamidi ja polyester. Koska ankkuriköyteen on aina kiinnitettävä koussi, on valittava joko kolmelyöty tai multiplait rakenne.

Kolmelyöty on helppo pleissata useimmista veneilyoppaista löytyvien esi­merkki­kuvien avulla, multiplaitin pleissaamisohjeita on alan kirjoissa. Multiplaitia puoltaa sen parempi käsiteltävyys, mitä kiertymiseen tulee.

Hinnaltaan molemmat materiaalit ovat varsin kalliita, mutta hyvä ankkuriköysi kyllä kestää­kin - käytännössä tuskin loppuikänäsi tarvitset toista.

Vaihtoehtona kannattaa harkita Ankaroliinaa (tai vastaavaa) kelaa, jos vain veneestäsi löytyy sille hyvä asennuspaikka. Huomaa, että koko ankkuriliinakelan idea perustuu siihen, että liina pääsee vapaasti juoksemaan kelalta ankkurointia tehtäessä. Jos sille ei ole paikkaa, joka mahdollistaa tämän, on hyvin kyseenalaista kannattaako tällaista laitetta hankkia. Siitä pyydetty hinta tuntuu ehkä kovalta, mutta sitä tulee verrata vastaavan vetolujuuden omaavaan hyvä­laatuiseen polyamidiköyteen, joka ei ole halpa sekään. Lisäetuna on kelan tarjoama erinomainen käsiteltävyys. Hihnan kestävyys on köyttä huomattavasti huonompi, mitä tuleviin käyttövuosiin tulee, mutta tähän voit itse vaikuttaa sillä, mihin ja miten sitä käytät.

Laiturissa käytettävät kiinnitysköydet

Koska kotisatamassa käytettävät kiinnitysköydet ovat käytössä aina, silloinkin kun vene ei ole käytössä, tähän tarkoi­tukseen on valittava erittäin kulutusta kestävä köysi. Valon kesto on myös tärkeää ja sen vuoksi oikea materi­aali on polyesteri tai polyesteri/ polyamidi yhdistelmärakenne. Jos halutaan käyttää kiinnittämistä nopeuttavia hakasia, ne on kiinni­tettävä köyteen pleissat­tuihin koussei­hin ja silloin on köysityypiksi valittava sellainen, jota osaa myös pleissata. Koska kiinnitys­köydet ovat suhteellisen lyhyitä, valitsisin kolmelyödyn köyden: kierty­minen ei lyhyissä köysissä ole ongelma. Jos harrastuneisuus riittää multiplaitin pleissaamiseen, se on toki erittäin hyvä vaihtoehto.

Peräköysi

Siinäkin tapauksessa, että et kotisatamassasi kiinnitä venettä peräpoijuun, tarvitset kuitenkin peräkiinnitysköyden vierassatamia varten. Periaatteessa tämän köyden olisi hyvä olla kelluva vähentääksemme vaaraa, että joku ajaa siihen ja sotkee sen potkuriinsa, mutta toisaalta se voi joutua erittäin kovaan vetorasitukseen. Tämän takia pidän käytännössä parempana tehdä se mahdollisimman lujasta materiaalista - toisinsanottuna polyamidista tai polyesterista.

Monessa vierassatamassa poijut ovat yllättävän kaukana, joten köyteen on syytä varata mittaa vähintään 30 m. Kannattaa tehdä myös köyden vapaaseen päähän valmis koussilla varustettu silmukka, jolloin köyttä on helppo nopeasti jatkaa, mikäli se kuitenkin osoittautuu liian lyhyeksi.        

Muut veneköydet

Veneessä tarvitaan aina vähintään pari 20 - 50 m. mittaista köyttä, joilla se voidaan kiinnittää rantaan. Näitä köysiä saatetaan myös tarvita hinausköysiksi, vara-ankkuriköysiksi tai muihin yllättäviin tarpeisiin, joita merellä kyllä tulee eteen. Kyllä tässäkin ostoksessa laadusta kannattaa maksaa ja valita polyesterköysi, mutta jos haluaa säästää, voi käyttää myös polypropyleenistä tai vastaavasta kevyestä materiaalista valmistettuja köysiä. Halvat köydet kuluvat hankauksessa hyvin nopeasti ja se on syytä muistaa niitä käytettäessä. Onhan veneesi heloitus kunnossa? Kulumiskohtia voi myös suojata pujottamalla köyteen muoviletkun pätkän kriittiseen kohtaan.

Ainakin yhteen tällaiseen köyteen kannattaa pleissata kiinni koussi, jotta siitä tarvit­taessa saa nopeasti vara-ankkuri­köyden. Ankkuriköyden tie­tysti pitäisi olla uppoava, mutta hätähän ei lue lakia ja kelluva vara-ankkuri­köysi on toki paljon parempi kuin ei ankkuri­köyttä ollenkaan, jos pohjaan tart­tumisen takia joutuu katkai­semaan varsinaisen torsoksi.

Rantautumisköysiin on hyvä pleissata kohtuullisen väljät silmukat, jolloin ne on helppo kiinnittää pollareihin tai knaapeihin niin, ettei varsinaista solmuakaan tarvitse tehdä.

Köysien mitoitus

Köyden paksuutta ei monestakaan syystä voi johtaa suoran aluksen painosta. Ohjeita köysien paksuuksista eri tarkoituksiin saat esim. vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskuksen julkaisusta "Veneen kiinnittäminen" ja SPV:n katsastusohjeista sekä köysivalmistajien suositustaulukoista.

Pienimmässäkään veneessä ei pidä käyttää kiinnitysköysinä alle 12 mm köyttä, ei siinäkään tapauksessa, että korkealaatuisen köyden vetolujuus siihen periaatteessa hyvin riittäisi. Kyse on sekä käsistäsi että solmujen pitävyydestä. Köysien pitää olla sellaisia, että niitä pystyy kovankin vedon alaisena käsittelemään vahingoittamatta käsiään ja että niihin tehdyt solmut kiristyvät hyvin, mutta eivät liikaa.

Matkavenekokoluokan veneissä tulee käyttää vähintään 16, mieluiten 18 mm köysiä. Yli 6 tonnin alukset vaativat jo 20 mm köydet. Nämä samat mitoitusohjeet koskevat sekä kiinnitysköysiä että ankkuriköyttä.

Miten kauan köydet kestävät?

Tähän kysymykseen on mahdotonta antaa mitään yksiselitteistä vastausta. Ylläolevien ohjeiden mukaisesti mitoitetut polyester- tai polyamidiköydet ovat erittäin pitkäikäisiä, jos niitä vain osaa käsitellä huolellisesti eikä jouduta niiden loppua kuluttamalla niitä tarpeettomasti huonoilla heloituksilla tai käyttämällä köysiä laiturin heloitukseen juoksevina silmukoina.

Laatumateriaalista valmistetut köydet tavallisesti loppuvat siihen, että ne kärsivät hankauksen takia vaurioita ja ne siksi joudutaan vaihtamaan, harvemmin siksi että itse materiaali olisi vanhentunut heikoksi. Kukaan ei toki väitä, että köydet ovat ikuisia, mutta tosiasia on, että hyviin köysiin usein vaihdetaan uusi vene 15 vuoden välein.

 

Kirjoittaja on Laurinlahden venekerhon koulutuspäällikkö ja veneilykouluttaja